CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

ودنسکی

ودنسکی

"اتاق ودنسکی" تاریخچه خاص خودش را دارد. بیش از یک قرن گذشته اینجا محل دبیرستان سن پترزبورگ، که در آن شاعر معروف الکساندر بلاک تحصیل کرده است، بوده. آجرهای این اتاق شاهد آن دوران بوده اند و این به این اتاق صورت قدیمی‌ و اصیل می‌‌دهد. علاوه بر طراحی داخلی‌ تک و پنجره‌های بزرگ و سقف گنبدی شکل شیشه‌ای"ودنسکی" از فضا به صورت بدیعی استفاده کرده است. این مکان مناسب مراسم در هر اندازه‌ای از کنفرانس تا شوی مدّ می‌‌باشد

 Vedensky Hotel - Winner of "Russian Hotel Awards 2013. 
TOP