CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

رستوران‌ها و بار‌های مشروب

رستوران‌ها و بار‌های مشروب

مکان‌های سرو مشروب

محیط مطبوع ومی خانه برای هر مراسمی مناسب است؛ چه به دلیل دیدار دوست و آشنا چه دیدار آشنایی اولیه دو نفر. می‌‌خانهٔ داخل هتل سقف شیشه‌ای دارد که به شما اجازه میدهد که از آسمان پر ستاره لذت ببرید. می‌‌خانه هم چنین خوانندگان زنده و خوراکی‌های میان غذا و انواع و اقسام نوشیدنی‌‌ها را دارد

می‌ خانه داخل هتل برای مهمانی‌های شرکت‌ها تا ۴۰ نفر جا دارد

 Vedensky Hotel - Winner of "Russian Hotel Awards 2013. 
TOP